Behandeling >18

We werken samen met u, op een praktische manier, aan verlichting van uw klachten. De behandeling is kortdurend en oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan bij uw hulpvraag. We geven kortdurende psychotherapie in de vorm van Cognitieve Gedragstherapie en EMDR.

Cognitieve Gedragstherapie:

Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Een belangrijk onderdeel van cognitieve gedragstherapie is het maken van huiswerk.

De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

EMDR:

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is gericht op het verwerken van indringende en schokkende ervaringen, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan wel van een trauma. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

Naast het behandelen van PTSS wordt EMDR tegenwoordig steeds breder toegepast bij o.a. fobieën, chronische pijn, negatief zelfbeeld en faalangst. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vereniging EMDR Nederland.
EMDR wordt ook toegepast bij kinderen en jongeren. Voor meer informatie zie emdrkindenjeugd.

E-health – thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Daarin ondersteunen we u graag middels t eHealth: apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie. U krijgt dus huiswerk mee.

Uw behandelaar geeft u in de modules ook feedback, zodat zowel u als de behandelaar bij de volgende afspraak alweer een paar stappen verder bent dan aan het einde van de vorige afspraak. Voor onze eHealth-modules maken wij gebruik van het aanbod van Therapieland.

Eventuele apps zoeken we altijd uit passend bij u en uw doelen. Heeft u zelf apps of informatie gevonden? Leg het gerust voor aan uw behandelaar – we kijken dan samen of en hoe dit een plek kan krijgen binnen uw behandeling.

Een inlog knop vindt u rechts op de pagina.

Kwaliteitsstandaarden

Elke behandeling is maatwerk. Wat past bij u en wat juist niet? Maar er zijn ook wetenschappelijke inzichten over wat wel werkt en wat niet. Deze inzichten zijn opgenomen in de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Wij combineren de kennis uit deze standaarden met de kennis over en van u om tot een effectieve behandeling te komen.

De kwaliteitsstandaard die wij gebruiken bij de behandeling:

Samenwerking met andere (zorg)professionals

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met andere dingen die voor u belangrijk zijn. Zoals uw lichamelijke gezondheid, uw sociale contacten en uw dagbesteding.

Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen. Lees meer bij Samenwerking.

Onderdelen van de genoemde informatie zijn terug te vinden in het te downloaden kwaliteitsstatuut van de praktijk.