Wachtlijst

Er is op dit moment een wachtlijst van elf weken (update 02-09-2019)

Binnen elf weken na aanmelding kan het intakegesprek gepland worden. Tussen de intake en de behandeling zit geen wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Bij een wachtlijst langer dan zes weken wordt u verwezen naar een andere GB-GGZ aanbieder voor het aannemen van nieuwe cliënten.
Onderdelen van de genoemde informatie zijn terug te vinden in het te downloaden kwaliteitsstatuut van de praktijk.