Werkwijze

Aanmelding

Uw huisarts kan de aanmelding verzorgen middels een verwijzing schriftelijk, telefonisch of via de mail. U kunt zich natuurlijk ook zelf, telefonisch of via deze website, aanmelden (zie aanmelden) voor een intakegesprek.

Een verwijsbrief van de huisarts voorafgaand aan de start van de behandeling is noodzakelijk om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Intake

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intake. Wanneer er sprake is van een aanmelding van een kind/jeugdige zal dit doorgaans plaatsvinden met de ouders/verzorgers samen.

Tijdens de intake (1-2 gesprekken) worden de klachten en aanmeldingsredenen besproken, vragenlijsten ingevuld en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor therapie of psychologisch onderzoek kunnen zijn. Aan het einde van de intake wordt u een behandelvoorstel gedaan. Als wordt ingeschat dat uw klachten of problemen niet met kortdurende hulp kunnen worden behandeld, wordt met u bekeken waar en hoe u wel goed geholpen kunt worden. Hoeveel gesprekken nodig zijn is afhankelijk van uw hulpvraag en doelen.

Voor of na de intake wordt u tevens een vragenlijst (SCL-90 of OQ-45) toegezonden via mail om uw klachten in kaart te brengen.

Behandeling

Gemiddeld zijn 4 tot 11 sessies voldoende op eigen kracht verder te kunnen. Het exacte aantal gesprekken is uiteraard afhankelijk van de ernst van de klachten. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten. De frequentie van de gesprekken hangt af van de problematiek, het behandeladvies en uw persoonlijke wensen.

Gedurende de behandeling wordt de voortgang bijgehouden, mede middels korte vragenlijsten voorafgaand aan en aan het einde van de sessie (ORS/SRS).

Afsluiting

Aan het eind van de behandeling wordt er geëvalueerd middels gesprek en het invullen van vragenlijsten (SCL-90 of OQ-45).

E-health

Er wordt gedurende de behandeling gebruik gemaakt van het E-health programma Therapieland. Via deze weg is mailcontact mogelijk, worden huiswerkopdrachten verstuurd en informatie verstrekt over de behandeling en mogelijke andere interventies.

Een inlog knop vindt u rechts op de pagina.

Routine Outcome Monitoring (ROM):

Binnen de GGZ is continue behoefte aan inzicht in de voortgang, kwaliteit en effectiviteit van geleverde zorg. Door ROM (Routine Outcome Monitoring) in te zetten krijgen behandelaar en cliënt meer inzicht in de behandel-status. Zo sturen we, op basis van ROM-uitkomsten, behandelingen op tijd bij wanneer nodig.

Gebruikte ROM-vragenlijsten zijn: de ORS/SRS, de SCL-90, de OQ-45

Cliënttevredenheid

Na afloop van de behandeling krijgt u een vragenlijst toegezonden met het verzoek deze in te vullen.

De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Zo kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezien vanuit patiëntenperspectief.

Zorgstandaarden

Standaarden ondersteunen behandelaren bij het leveren van goede zorg. Met kwaliteitsstandaarden wordt het voor alle partijen inzichtelijk wat zij in en van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten.

Alle kwaliteitsstandaarden voor de GGZ vindt u terug in de nieuwe GGZ-standaarden database: www.ggzstandaarden.nl.

Samenwerking (keten)partners

Er is nauw contact met de POH-GGZ van verschillende huisartsenpraktijken in de omgeving. Daarnaast zijn er korte lijnen met bijv. het maatschappelijk werk in de omgeving of andere zorgaanbieders.

Waar nodig vindt overleg plaats alvorens te verwijzen naar Praktijk Fontis. Wanneer blijkt dat er andere hulp nodig is dan wat bij Praktijk Fontis geboden kan worden, vindt er overleg plaats om deze hulp alsnog elders in te zetten.

Elke vorm van overleg vanuit Praktijk Fontis vindt alleen plaats wanneer er nadrukkelijk toestemming is gegeven vanuit de desbetreffende cliënt.

Onderdelen van de genoemde informatie zijn terug te vinden in het te downloaden kwaliteitsstatuut van de praktijk.