Praktisch

Hoofdkade 25
9561 JH Ter Apel

Tel: 06-40965157
Fax: 0844-385799
Email: info@praktijkfontis.nl

Routebeschrijving:

Een routebeschrijving vindt u in de footer van deze website.

U kunt parkeren aan de voorzijde van het gebouw. De ingang bevindt zich tevens aan de voorzijde, u kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Voelt u zich vrij om iets te drinken te pakken.

Praktijkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag.

U kunt gedurende de gehele week contact opnemen. Als u de voicemail inspreekt wordt u z.s.m. teruggebeld. Contact via de mail verloopt soepeler, daar we niet altijd in staat zijn om de telefoon aan te nemen wegens cliëntcontacten.

Contact buiten kantoortijden (9:00-17:00 uur)

In dingende gevallen kunt u gedurende de avond, nacht, het weekend en crisis terecht bij de huisartsenpost, spoedeisende eerste hulp of de ggz-crisisdienst.

Praktijkfolder en algemene voorwaarden:

Via deze link kunt u de praktijkfolder downloaden: Praktijkfolder

Via deze link kunt u de algemene voorwaarden inzien: Algemene voorwaarden 2020

Kwaliteitsstatuut:

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt. Het onderhavige model-Kwaliteitsstatuut dient als standaard en kan waar de lokale situatie dat vereist worden aangevuld.

Via deze link kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk inzien: Kwaliteitsstatuut

Onderdelen van het kwaliteitsstatuut zijn onder andere:
– algemene informatie
– samenstelling van de praktijk
– aandachtsgebieden
– professioneel netwerk
– contracten met zorgverzekeraars
– tarieven en vergoedingen
– wachtlijst
– klachten en geschillenregeling
– waarneming
– Routine Outcome Monitoring

Wat neemt u mee naar het eerste gesprek?

Een geldig legitimatiebewijs, de praktijk is wettelijk verplicht uw identiteit te controleren en uw BSN (BurgerServiceNummer) te noteren.

De verwijsbrief van uw huisarts of specialist, als deze nog niet verzonden is naar de praktijk.