Opvoeding

Op het moment dat ouders zich zorgen maken over het gedrag van hun kind en niet goed meer weten hoe hier mee om te gaan, gaat de opvoeding vaak niet meer vanzelf. Door middel van ouder- en gezinsgesprekken kan hier verandering in komen.

We maken gebruik van oplossingsgericht werken en systeeminterventies. Dit houdt heel summier in dat de focus ligt op wat er moet veranderen en wie er allemaal voor nodig zijn om deze verandering te bewerkstelligen. Belangrijke punten hierbij zijn:

– Stop met wat niet werkt, doe iets anders.

– Wat werkt, doe daar meer van.

– Leer het van en aan de ander.

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek met het gezin wordt er besproken wat de hulpvraag is en hoe wij hierbij ondersteunend kunnen zijn. Eventueel kunnen er observatiegesprekken thuis plaatsvinden. De leeftijd van de kinderen zal mede bepalend zijn voor de samenstelling van de gesprekken.

Tarieven

1. Een consult kost €80,00 per uur (exclusief reistijd).

2. Reiskosten: bij reizen verder dan 5 km enkele reis -> €0,30 per kilometer