Supervisie

Wanneer u op zoek bent naar supervisie ten behoeve van de opleiding tot GZ psycholoog, is dat mogelijk bij Praktijk Fontis. U kunt zich aanmelden via aanmelden supervisie.

Eisen aan de rol van supervisor:
Ten aanzien van supervisoren in het kader van de opleiding tot gz-psycholoog gelden de volgende eisen.
1. a. Minimaal drie jaar geregistreerd als gz-psycholoog, en minimaal twee jaar fte werkervaring als zodanig.
b. In afwijking van het eerste lid kan supervisie inzake psychotherapeutische deeltechnieken ook worden gegeven door een psychotherapeut of psychiater met minimaal twee jaar fte werkervaring en aantoonbare ervaring op het betreffende gebied van de psychotherapie.
c. Aantoonbare vakinhoudelijke expertise op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft.
Bijlage I bij opleidingsovereenkomst voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
d. Aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding (bij voorkeur supervisie), verworven door ervaring en/of opleiding.
e. Substantiële recente werkervaring in de patiëntenzorg.
f. Bij voorkeur niet werkzaam binnen hetzelfde team als de piog.
2. In het opleidingstraject van een piog dient sprake te zijn van ten minste twee supervisoren, waarbij het aandeel van één supervisor niet meer bedraagt dan 60 uur.

De volgende eisen worden gesteld aan supervisie:
– Supervisie dient wekelijks (bij parttimers met aangepaste frequentie) op een afgesproken tijd plaats te vinden.
– Supervisie dient betrekking te hebben op methodisch en procesmatig verloop van diagnostiek, interventies, indicatiestelling en overige taken.
– Supervisie dient betrekking te hebben op (reflectie over) de eigen attitude in relatie met cliënten en in andere beroepsmatige contacten.
– Supervisie moet door minstens twee supervisoren gegeven worden, waarbij maximaal 60 van de 90 verplichte supervisie uren bij dezelfde supervisor worden gevolgd.

De volgende eisen worden gesteld aan de verdeling van de totaal 90 verplichte supervisie-uren:
– diagnostiek (36 uur)
– indicatiestelling (9 uur)
– interventies (36 uur)
– overige taken (9 uur)

De tijdsinvestering voor individuele en groepssupervisie is als volgt:
– supervisie van 1 opleideling: 1 sessie = 0,75 uur (45 minuten face –to-face 15 minuten voorbereiding/ uitwerking)
– supervisie van 2 opleidelingen: 1 sessie = 1 uur (60 minuten face –to-face
15 minuten voorbereiding/ uitwerking)
– supervisie van meer opleidelingen met een maximum van 3: 1 sessie = 1,50 uur
(90 minuten face –to-face 15 minuten voorbereiding/uitwerking)

Kosten:

De kosten voor supervisie bedragen €95 per sessie per opleideling.