Tarief en informatie

Op deze pagina informatie over de tarieven en de duur van de supervisie. Supervisie wordt gegeven op de maandag of woensdag.

CGT- en EMDR-supervisie voor het practitionerschap worden niet gecombineerd omdat het twee verschillende trajecten zijn die verschillende competenties vragen.

Duur

  • Een supervisie sessie bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en circa 15 minuten voorbereidingstijd/nawerk.

Vergoeding

  • Het honorarium bedraagt €100,- per uur voor een individuele supervisie.
  • Bij een supervisiegroep van 2 of meer deelnemers geldt €150,00 per persoon per uur.
  • De supervisant ontvangt eens in de maand een factuur.
  • De supervisant draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 14 dagen.
  • Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, brengen we in rekening.

Supervisie is vrijgesteld van BTW.