Tarief en informatie

Op deze pagina informatie over de tarieven en de duur van de supervisie. Supervisie wordt gegeven op de woensdag of donderdag.

Duur

  • Een supervisie sessie bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en circa 15 minuten voorbereidingstijd/nawerk.

Vergoeding

  • Het honorarium bedraagt €100,- per uur voor een individuele supervisie.
  • Bij een supervisiegroep van 2 of meer deelnemers geldt €75,00 per persoon per sessie.
  • De supervisant ontvangt eens in de maand een factuur.
  • De supervisant draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 14 dagen.
  • Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, brengen we in rekening.

Combinaties

  • Mocht de supervisie voor meerdere doelen gelden (bv. een combinatie van GZ, VGCT, EMDR) dan worden eventuele extra werkzaamheden hieruit voortvloeiend in rekening gebracht. Bijv. het beoordelen van uitgebreide casuïstiek.

Supervisie is vrijgesteld van BTW.