Verwijzers

De huisarts verwijst de patiënt door naar de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz als de benodigde zorg meer is dan de huisarts kan bieden. Verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit,
de risico’s en het te verwachten beloop van de klachten. De huisarts blijft hoofdverantwoordelijk voor de patiënt en het doorverwijzingsproces.

Verwijs indexDe generalistische basis-GGZ bestaat uit vier zorgzwaarteproducten:
Kort (BK), duur maximaal 294 minuten
Middel (BM), duur maximaal 495 minuten
Intensief (BI), duur maximaal 750 minuten
Chronisch (BC), duur maximaal 753 minuten

Meer informatie vindt u op Invoering generalistische basis GGZ.
Meer informatie voor cliënten vindt u bij basis GGZ.

 

Inhoud verwijzing:

Zorgverzekeraars hanteren in hun contracten voor 2014 verschillende eisen rond de verwijsbrieven van (huis)artsen. Wel eenduidig is de stelling dat de verwijzingen, zoals die tot nu toe worden gebruikt, niet meer voldoende zijn. Het gaat per 2014 om de vermelding van de volgende elementen:

  • datum van vóór de aanvang van de behandeling
  • de naw-gegevens van cliënt en verwijzer
  • AGB-code verwijzer
  • een expliciete uitspraak over een (vermoeden van) een DSM-stoornis
  • een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Verwijzingen kunnen gedaan worden via Zorgdomein (Fontis), Zorgmail (500069136@lms.lifeline.nl), Fax (0844-385799) of per post.

U kunt eventueel gebruik maken van het volgende format voor een verwijsbrief naar de GB-GGZ: Verwijsbrief (huis)arts

Contact / Overleg:

U kunt bellen, faxen of mailen met Fontis:
Telefoon: 06 – 40965157
Fax:
0844-385799
E-mail:
info@praktijkfontis.nl