Behandeling <18

We werken samen op een praktische manier, aan verlichting van de klachten. De behandeling is kortdurend en oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan bij de hulpvraag.

Individuele behandeling

We geven kortdurende psychotherapie in de vorm van Cognitieve Gedragstherapie en EMDR.

Cognitieve Gedragstherapie:

Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Een belangrijk onderdeel van cognitieve gedragstherapie is het maken van huiswerk.

De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

EMDR:

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is gericht op het verwerken van indringende en schokkende ervaringen, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan wel van een trauma. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

Naast het behandelen van PTSS wordt EMDR tegenwoordig steeds breder toegepast bij o.a. fobieën, chronische pijn, negatief zelfbeeld en faalangst. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vereniging EMDR Nederland. EMDR wordt ook toegepast bij kinderen en jongeren. Voor meer informatie zie emdrkindenjeugd.

E-health

Er wordt gedurende de behandeling gebruik gemaakt van het E-health programma Therapieland. Via deze weg is mailcontact mogelijk, worden huiswerkopdrachten verstuurd en informatie verstrekt over de behandeling en mogelijke andere interventies.

Een inlog knop vindt u rechts op de pagina.

Ouderbegeleiding

Op het moment dat ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind en niet goed meer weten hoe hier mee om te gaan, gaat de opvoeding vaak niet meer vanzelf. Door middel van ouder- en/of gezinsgesprekken kan hier verandering in komen.

Onderdelen van de genoemde informatie zijn terug te vinden in het te downloaden kwaliteitsstatuut van de praktijk.