Verwijzers

De huisarts verwijst de patiënt door naar de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz als de benodigde zorg meer is dan de huisarts kan bieden. Verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit,
de risico’s en het te verwachten beloop van de klachten. De huisarts blijft hoofdverantwoordelijk voor de patiënt en het doorverwijzingsproces.

Verwijs indexDe generalistische basis-GGZ bestaat uit vier zorgzwaarteproducten:
Kort (BK), duur maximaal 294 minuten
Middel (BM), duur maximaal 495 minuten
Intensief (BI), duur maximaal 750 minuten
Chronisch (BC), duur maximaal 753 minuten

Meer informatie vindt u op Basis GGZ.

Inhoud verwijzing:

Zorgverzekeraars hanteren in hun contracten verschillende eisen rond de verwijsbrieven van (huis)artsen. Wel eenduidig is dat een verwijzing de volgende elementen dient te omvatten:

  • datum van vóór de aanvang van de behandeling
  • de naw-gegevens van cliënt en verwijzer
  • AGB-code verwijzer
  • een expliciete uitspraak over een (vermoeden van) een DSM-stoornis
  • een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Verwijzingen kunnen gedaan worden via Zorgdomein (Fontis), Zorgmail (500069136@lms.lifeline.nl), Fax (0844-385799) of per post.

U kunt eventueel gebruik maken van het volgende format voor een verwijsbrief naar de GB-GGZ: Verwijsbrief (huis)arts

Contact / Overleg:

U kunt bellen, faxen of mailen met Fontis:
Telefoon: 06 – 40965157
Fax:
0844-385799
E-mail:
info@praktijkfontis.nl