Supervisie CGT

Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

  1. VGCt geaccrediteerde basiscursus (cognitieve) gedragstherapie, 100 contacturen.
  2. VGCt geaccrediteerde vervolgcursussen, 100 contacturen.
  3. 125 supervisie– en leertherapiesessies, waarvan 75 tot 100 supervisiesessies en 25 tot 50 leertherapiesessies.
  4. 200 gesuperviseerde cliëntcontacten van minimaal 45 minuten.
  5. een N=1-studie.

Zie voor alle informatie over het opleidingstraject de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Supervisie volgen

  • Het is verstandig om de supervisie goed voor te bereiden. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek.
  • CGT supervisie wordt gegeven in individuele trajecten en niet in groepen zodat de supervisor zich kan richten op het niveau van de supervisant en zijn/haar specifieke vragen.

Je kunt je aanmelden via aanmelden supervisie.