Supervisie GZ opleiding


De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog duurt 2 jaar en is opgebouwd uit een cursorisch programma (480 uur) en een praktijkgedeelte. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld de website van het PPO, aanbieder van de GZ opleiding in Noord Nederland.

Daarnaast dient er 90 uur supervisie gevolgd te worden. De supervisie moet door minstens twee supervisoren gegeven worden, waarbij minimaal 30 van de 90 verplichte supervisie uren bij een tweede supervisor worden gevolgd.