Tarief en informatie

Op deze pagina vind je informatie over de tarieven en de duur van de supervisie. Supervisie wordt gegeven op de maandag of woensdag.

Duur

  • Een supervisie sessie bestaat uit 45 minuten face-to-face contact (danwel online).
  • Overige werkzaamheden (bijv. het beoordelen van casusconceptualisaties of leeswerk) wordt apart in rekening gebracht.

Vergoeding

  • Het honorarium bedraagt €100,- per sessie voor een individuele supervisie.
  • Bij een supervisiegroep van 2 of meer deelnemers geldt €150,- per sessie.
  • De supervisant ontvangt eens in de maand een factuur op het opgegeven e-mail adres.
  • De supervisant draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 14 dagen.
  • Afspraken die niet een week van tevoren worden afgezegd, brengen we in rekening.

Combinaties

  • Mocht de supervisie voor meerdere doelen gelden (bv. een combinatie van GZ, VGCT, EMDR) dan worden eventuele extra werkzaamheden hieruit voortvloeien in rekening gebracht. Bijv. het beoordelen van uitgebreide casuïstiek.

CGT supervisie

  • CGT supervisie wordt aangegaan in individuele trajecten en niet in groepen zodat de supervisor zich kan richten op het niveau van de supervisant en zijn of haar specifieke vragen.

Supervisie is vrijgesteld van BTW.