Cliëntervaringen

We hechten veel waarde aan hoe u, de cliënt, onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Vertel ons wat u vindt!

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten.

Daarnaast stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom.

Op basis van de beoordelingen hebben wij bijvoorbeeld onze website opnieuw ingericht. Een andere verbetering: behandelaren vragen nu standaard na de intake of de cliënt het ziet zitten de behandeling met die behandelaar in te gaan.

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezien vanuit patiëntenperspectief.

De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders – omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken kunnen we dan appels met appels vergelijken. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren.

Resultaten – Cliëntervaringen 2019

In 2019 (januari t/m december) vulden 20 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

Bejegening (1-5): 4

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4

Samen beslissen (1-5): 4

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 3

Uitvoering behandeling (1-5): 5

Rapportcijfer (0-10): 9

Maatregelen op basis van deze resultaten:

Op basis van deze uitkomsten hebben wij in 2020 onze website verder aangepast. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in het monitoren van cliënttevredenheid. We sturen nu automatisch voor en na iedere sessie een evaluatie lijst.