Kwaliteit

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het Keurmerk Basis GGZ. We zijn zelfkritisch: we meten om te weten en te verbeteren. En we staan open voor uw feedback.

Keurmerk Basis GGZ

Fontis draagt het Keurmerk Basis GGZ. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. We laten daarmee zien dat we de lat hoger leggen dan wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GB-GGZ landelijk.

Jaarlijks laten we zien dat en hoe we invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruiken we ook voor onszelf als moment om onze dienstverlening te evalueren.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut is openbaar: kwaliteitsstatuut (pdf).

In onze behandelingen volgen wij de geldende zorgstandaarden. Standaarden ondersteunen behandelaren bij het leveren van goede zorg. Met kwaliteitsstandaarden wordt het voor alle partijen inzichtelijk wat zij in en van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten.

Alle kwaliteitsstandaarden voor de GGZ vindt u terug in de nieuwe GGZ-standaarden database: www.ggzstandaarden.nl.

Registraties, bijscholing en intervisie

Onze therapeuten hebben na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Ze zijn allemaal BIG-geregistreerd. Jaarlijks volgen we bijscholing om onze kennis actueel te houden. We hebben intern intervisie georganiseerd en nemen deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid.

Gebruikte ROM-vragenlijsten zijn: de ORS/SRS, de SCL-90, de OQ-45

Uw ervaringen

We hechten minstens zoveel waarde aan uw ervaringen. Hoe we die vragen, meten en gebruiken? En wat cliënten van ons vinden? Dat leest u bij de informatie over Cliëntervaringen.