Samenwerking

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. uw lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen.

Er is nauw contact met de POH-GGZ van verschillende huisartsenpraktijken in de omgeving. Daarnaast zijn er korte lijnen met bijv. het maatschappelijk werk in de omgeving of andere zorgaanbieders. Waar nodig vindt overleg plaats alvorens te verwijzen naar Praktijk Fontis. Wanneer blijkt dat er andere hulp nodig is dan wat bij Praktijk Fontis geboden kan worden, vindt er overleg plaats om deze hulp alsnog elders in te zetten.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

Gemeente

De gemeente kan u op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom uw woonsituatie of financiële vragen. Wij weten waar u aan kunt kloppen met welke vragen.

Elke vorm van overleg vanuit Praktijk Fontis vindt alleen plaats wanneer er nadrukkelijk toestemming is gegeven vanuit de desbetreffende cliënt.